top of page
paper.jpg
תיכון קוגל 2.webp

עיתון בית הספר השש שנתי קוגל חולון

לוגו קוגל.png

קוגל השש שנתי מסכמים מחצית!!     

הכנסו לחוות עמנו למידה פורצת גבולות,
אירועים, פעילויות, סיורים, טקסים 
בקוגל מגשימים חלומות.

אודות  בית הספר:

בפעילויות הלימודיות והחינוכיות אנו מדגישים את ערכי היסוד הבאים:
-    הכרה בחשיבות קיומה של מדינת ישראל מתוך ידע היסטורי ולאומי, והזדהות עם הלאום שלנו.
-    תמיכה בתפיסה הדמוקרטית ובשוויון זכויות לכל אדם, והחירות לחיות ולפעול על פי תפיסת עולמו.
-    תרומה לסביבה הקרובה והרחוקה באופנים שונים בהתאם לכישורים והיכולות של כל אדם.
-    פיתוח הבוגר כדמות מעורבת, חוקרת ומנומקת הפועלת מתוך ידע מבוסס ולא מתוך תחושות בלבד.
אודות
bottom of page