top of page
paper.jpg
לוגו קוגל.png

קוגל השש שנתי מסכמים מחצית ב' !!     

הכנסו לחוות עמנו למידה פורצת גבולות,
אירועים, פעילויות, סיורים, טקסים 
בקוגל מגשימים חלומות.

אודות  בית הספר:

בפעילויות הלימודיות והחינוכיות אנו מדגישים את ערכי היסוד הבאים:
-    הכרה בחשיבות קיומה של מדינת ישראל מתוך ידע היסטורי ולאומי, והזדהות עם הלאום שלנו.
-    תמיכה בתפיסה הדמוקרטית ובשוויון זכויות לכל אדם, והחירות לחיות ולפעול על פי תפיסת עולמו.
-    תרומה לסביבה הקרובה והרחוקה באופנים שונים בהתאם לכישורים והיכולות של כל אדם.
-    פיתוח הבוגר כדמות מעורבת, חוקרת ומנומקת הפועלת מתוך ידע מבוסס ולא מתוך תחושות בלבד.
אודות
bottom of page